Priebeh konferencie


1. Prihlasovanie

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v formulári, ktorý môžu nájsť tu, na našom webe, alebo na našich sociálnych sieťach.

2. Rokovanie strán

Počas MPS sú účastníci rozdelení do výborov a strán, ktoré si sami vyberú. Vo výboroch budú účastníci diskutovať o vopred oznámených témach a tvoriť návrhy zákonov. Zároveň bude každý poslanec patriť do špecifickej strany. Každá strana bude mať svoju ideológiu a témy, ktoré sú jej blízke. Jej členovia sa ich budú snažiť presadiť medzi ostatnými. Na druhej konferencii boli zastúpené nasledujúce strany: 
Liberálna strana 
Centristická strana 
Sociálno-demokratická strana  Kresťansko-demokratická strana Antisystémová strana 
a nasledujúcich 6 výborov:
Výbor pre školstvo
Výbor pre ľudské práva a menšiny
Ústavnoprávny výbor
Výbor pre životné prostredie
Zahraničný výbor
Hospodársky výbor


3. Rozprava vo výboroch

Účastníci-poslanci sa budú v rámci svojich výborov rozprávať o témach, ktorým sa výbor venuje, o problémoch v danej oblasti, a vytvoria pre nich riešenia, ktoré následne ich spíšu do návrhov zákonov.

4. Rokovanie o návrhoch strán

V rámci tejto časti prebehne rokovanie parlamentu, kde spolu strany zasadnú, a budú debatovať o svojich návrhoch, s cieľom ich presadiť. Rokovanie prebehne podobne ako v parlamente, teda ku každému návrhu bude rozprava, poslanci môžu podávať faktické poznámky a pozmeňovacie návrhy. Samozrejme poslanci medzi sebou môžu uskutočnovať aj stranícke rokovania v zákulisí, aby si zabezpečili podporu pre svoj návrh.

5. Hlasovanie

Po tom, ako strany finalizujú svoje návrhy, tak sa o každom návrhu bude hlasovať. Po ukončení hlasovania prebehne vyhodnotenie konferencie, a rozdáme ceny vo viacerých kategóriách, na základe angažovanosti poslancov a kvality predložených návrhov zákonov.