Priebeh konferencie MPS


1. Prihlasovanie

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v formulári, ktorý môžu nájsť tu, na našom webe, alebo na našich sociálnych sieťach.

2. Výber strany

Počas MPS budu účastníci rozdelení do výborov, ktoré si sami vyberú. V týchto výboroch budú účastníci diskutovať o rôznych témach a tvoriť návrhy zákonov. Zároveň bude každý poslanec patriť do nejakej strany. Každá strana bude mať svoju ideológiu a témy, ktoré sú jej blízke. Jej členovia sa ich budú snažiť presadiť medzi ostatnými. Na prvej konferencii bolo zastúpených nasledujúcich 5 strán:

Kresťansko-demokratická strana (Koalícia)
Liberálna strana (Koalícia)
Centristická strana (Koalícia)
Sociálno-demokratická strana (Opozícia)
Antisystémová strana (Opozícia)

a nasledujúcich 5 výborov:
Výbor pre školstvo
Výbor pre ľudské práva a menšiny
Výbor pre obranu a bezpečnosť
Výbor pre životné prostredie
Zahraničný výbor

3. Rozprava vo výboroch

Účastníci-poslanci sa budú v rámci svojich výborov rozprávať o témach ktorým sa výbor venuje, o problémoch v danej oblasti, a vytvoria pre nich riešenia, ktoré následne spíšu do návrhov zákonov.

4. Rokovanie o návrhoch strán

V rámci tejto časti prebehne rokovanie parlamentu, kde spolu strany zasadnú, a budú debatovať o svojich návrhoch, s cieľom ich presadiť. Rokovanie prebehne podobne ako v parlamente, teda ku každému návrhu bude rozprava, poslanci môžu podávať faktické poznámky a pozmeňovacie návrhy.

5. Hlasovanie

Po tom, ako strany finalizujú svoje návrhy, tak sa o každom návrhu bude hlasovať. Po ukončení hlasovania prebehne vyhodnotenie konferencie, a rozdáme ceny vo viacerých kategóriách, na základe zapojenie poslancov a kvality predložených návrhov zákonov.