Modelový Parlament Slovenska

Konferencia stredoškolákov, ktorí chcú meniť Slovensko

Čo je MPS?


Modelový Parlament Slovenska je projekt, ktorý organizuje konferencie pre stredoškolákov v štýle zasadania parlamentu.  Na našej prvej konferencii si účastníci mali možnosť vyskúšať, aké je to byť poslancom parlamentu. Prostredníctvom aktivít na konferencii si rozvinuli svoje debatné schopnosti, kritické myslenie, a zlepšili svoj prehľad o aktuálnych témach, ktoré sa riešia na Slovensku. V súčasnosti pracujeme na organizácii druhého ročníka konferencie.


Na konferencii MPS sú účastníci rozdelení do strán a výborov. V rámci výborov sa rozprávajú o aktuálnom dianí na Slovensku a o problémoch, ktoré našu krajinu trápia. Následne sa zamerajú na jeden z problémov, a pokúsia sa vymyslieť, ako by sa dalo zmenou legislatívy prispieť k jeho riešeniu.  Nakoniec spolu napíšu svoje riešenia do návrhu zákona. 


Po vytvorení návrhov zákonov sa uskutoční zasadnutie parlamentu.  Jednotliví poslanci v mene svojich strán predložia návrhy zákonov, ku ktorým sa následne môžu vyjadrovať ostatní poslanci, a predkladať pozmeňovacie návrhy. Po skončení rozpravy sa návrhy finalizujú, a na konci sa bude o každom návrhu hlasovať. Na konci prebehne vyhodnotenie konferencie, v rámci ktorého rozdáme ceny najaktívnejším poslancom. Najlepšie návrhy, ktoré budú mať potenciál uspieť aj na reálnom zasadaní parlamentu, odošleme poslancom NRSR, ktorí ich následne budú môcť predložiť do parlamentu. Týmto spôsobom chceme aktívnym mladým ľuďom ponúknuť možnosť zapojiť sa do politického diania v našej krajine.

MPS je pod záštitou Predsedu vlády SR

Sponzori